Zarządzanie Funduszem

MEFM świadczy usługi wyłącznie na potrzeby zarządzanych funduszy firmy. MEFM, jako wewnętrzny dział Mid Europa Partners, chcąc sprostać wymogom typowym dla branży private equity, jak i potrzebom naszych inwestorów, zapewnia najwyższej jakości usługi.

Od marca 2011r., kiedy to MEFM powstała i otrzymała licencję podmiotu zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, nadaną przez Komisję Nadzoru Finansowego na Guernsey, MEFM zarządza dwoma funduszami oraz strukturami koinwestycyjnymi firmy.

W celu skontaktowania się z zespołem MEFM napisz e-mail na adres: mideuropa@mideuropafm.com. Aby dowiedzieć się więcej o MEFM, wejdź na stronę: www.mideuropafm.com.