Odpowiedzialne Inwestycje

Kładziemy szczególny nacisk na odpowiedzialne inwestowanie, które jest nieodłączną częścią naszej strategii inwestycyjnej. Głęboko wierzymy, że dobry ład korporacyjny oraz odpowiedzialność społeczna (biznesu) są nie tylko etycznie słuszne, ale w konsekwencji budują również silną, długoterminową wartość spółek portfelowych. Naszym celem jest zysk udziałowców wszystkich interesariuszy w naszych spółkach portfelowych, jak i społeczności, w których działają.

W procesie inwestycyjnym monitorujmy oraz kładziemy szczególny nacisk na kwestie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Governance 'ESG') - te aspekty są częścią procesu due diligence wszystkich analizowanych możliwości inwestycyjnych. Współpracujemy z zarządami spółek w celu wdrożenia usprawnień i zapewnienia corocznych szczegółowych raportów ESG naszym inwestorom.

Liczba pracowników spółek portfelowych Funduszu II oraz Funduszu III, w trakcie naszego zarządzania, wzrosła o 54%, a 47% wszystkich pracowników naszych spółek stanowią kobiety.

Mid Europa jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ (UN PRI), międzynarodowej sieci inwestorów działających wspólnie aby promować zasady odpowiedzialnego inwestowania. Inicjatywa ma na celu zachęcać włączanie kwestii ESG do procesów decyzyjnych. Każdego roku postęp sygnatariuszy we wdrażaniu tych zasad jest poddawany ocenie.

Mid Europa wspiera liczne inicjatywy charytatywne, w tym międzynarodową organizację NESsT, działającą na rzecz finansowania i rozwoju przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2011 r. otrzymaliśmy Międzynarodową Nagrodę Filantropii Przedsiębiorczej NESsT, za wkład w postaci wsparcia doradczego i finansowego NESsT już od 2008 r. oraz za bycie liderem w promowaniu filantropii w branży private equity w regionie. 

Mid Europa zachęca również spółki portfelowe do aktywnego wspierania społeczności lokalnych. Spółki zaangażowane są w różnego typu działalność charytatywną nie tylko poprzez wsparcie finansowe, ale również pomoc w postaci dostarczania swoich usług, towarów i innych zasobów.

* wewnętrzne źródłafirmy, od momentu nabycia do 2014 r.