Budowanie Wartości

Mid Europa od początku swojej działalności aktywnie angażuje się w budowanie wartości spółek portfelowych. Strategia aktywnego nadzoru właścicielskiego pozwala firmie na poprawę wyników operacyjnych oraz finansowych swoich spółek portfelowych. Horyzont inwestycyjny firmy wynosi zwykle 3-6 lat. Zespół Mid Europa ściśle współpracuje z zarządami spółek, aktywnie uczestnicząc w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących kwestii operacyjnych oraz strategicznych. Firma stosuje sprawdzoną strategię konsolidacji poprzez proces selektywnych akwizycji, regularnie monitorując wyniki inwestycji. Zespół wspiera spółki portfelowe w osiąganiu i wzmacnianiu wiodących pozycji rynkowych.

 • Rozwój operacyjny- Przy aktywnym zaangażowaniu zespołu, nasze spółki portfelowe osiągają wyższą rentowność od spółek porównywalnych. Pomagamy optymalizować rozwój firm, koncentrując się na działalności podstawowej, a także poprzez pozbywanie się aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową i jednoczesne inwestowanie w systemy informatyczne w celu zwiększenia marż osiąganych przez spółki portfelowe; 
   
 • Wzrost organiczny- Dzięki wprowadzaniu nowych produktów oraz zwiększaniu skali działania poprzez odpowiednio planowane nakłady inwestycyjne, jesteśmy w stanie osiągnąć dwucyfrowe wzrosty przychodów i zysku;
   
 • Inwestycje konsolidacyjne (buy & build)- Konsolidujemy rozdrobnione rynki w celu osiągania synergii przychodowych i kosztowych, korzystając przy tym z efektu skali. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć krajowych oraz regionalnych liderów rynku;
   
 • Doświadczenie w sektorze- Nasze doświadczenie branżowe wzbogacane jest przez grono wybitnych ekspertów, wchodzących w skład Rady Doradczej, którzy wspierają nasz zespół w stosowaniu jak najlepszych wzorców i praktyk branżowych w spółkach portfelowych;
   
 • Ład korporacyjny- Wieloletnia działalność w regionie, rozległe kontakty branżowe oraz wysoce wykwalifikowana Rada Doradcza pozwalają nam na wsparcie zarządów spółek portfelowych. Skuteczność działania kadry menedżerskiej wzmacniana jest przez wdrażanie atrakcyjnych programów motywacyjnych dla zarządów.